.

În atenția elevilor (și a părinților) 

-documente/acte normative privind admiterea în învățământul liceal 2020-

.